Hoe kan ik iemand aanwijzen als gevolmachtigde?

Door dit document in te vullen kan je iemand anders machtigen om het contract voor koop/huur van een betaalautomaat en/of acceptatie van kaartbetalingen als volmacht te ondertekenen.